CAMBODIAN METHODIST BIBLE SCHOOL | ព្រះគម្ពីរមេតូឌីស្ទកម្ពុជា

សាលាព្រះគម្ពីរមេតូឌីសកម្ពុជា (ស៊ី អឹម ប៊ី អេស) ជាវិទ្យាស្ថានផ្នែកទេវសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលសម្រាប់បង្កើតនូវអ្នកដឹកនាំនៅតាមក្រុមជំនំុសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយៗ - ក្រុមជំនុំមេតូឌីសនៅកម្ពុជា (អឹម ស៊ី ស៊ី ) ។ គ្រូគង្វាលនិងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំនឹងត្រូវបានទទួលនូវការអប់រំនិងពង្រឹងអំណាចនៅស៊ី អឹម ប៊ី អេស។ ហើយពួកគេនឹងបន្ដបំពេញការងាររបស់ព្រះ និងនៅតាមរយៈព្រះវិហារក្នុងតំបន់។

Cambodian Methodist Bible School (CMBS) is the only theological institute which produces the next leaders of the Church – The Methodist Church in Cambodia (MCC). Pastors and lay leaders are educated and empowered at CMBS, and they will continue to carry out God’s ministries in and through the local churches.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Photos from Cambodian Methodist Bible School's post ... See MoreSee Less

Image attachment

សិស្សរៀបចំចុះព័ន្ធកច្ចមួយសប្តាហ៍
Students prepare for one week mission.
... See MoreSee Less

សិស្សរៀបចំចុះព័ន្ធកច្ចមួយសប្តាហ៍
Students prepare for one week mission.Image attachment

ថ្នាក់ វិញ្ញាបនបត្រព័ន្ធកិច្ច
The Certificate of Ministry class.
... See MoreSee Less

ថ្នាក់ វិញ្ញាបនបត្រព័ន្ធកិច្ច 
The Certificate of Ministry class.Image attachmentImage attachment

ប្រជុំគណៈកម្មការ នាយក នៃសាលាព្រះគម្ពីមេតូឌីស្ទកម្ពុជា
Board of trustees of cmbs meeting.
... See MoreSee Less

ពាក្យចូលរៀនសាលាព្រះគម្ពីរឆ្នាំសិក្សា2022-2023 ... See MoreSee Less

អរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមអបអរសាទរដល់និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ សូមព្រះប្រទានពរ! Thank you so much all faithful of God for joining CMBS graduation. May God bless you all. ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

congratulations all of you ☺🎊🎉🎉✨

សូមអបអរសាទរដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់។🙏សូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់ ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយអ្នកជានិច្ច អាម៉ែន🙏🙏💖

អរគុណឆ្នាំទី១ និងទី២ ដែរលោកគ្រូ🙈

View more comments

ដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យ ... See MoreSee Less

ដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យ

សាលាព្រះគម្ពីរមេតូឌីស្ទកម្ពុជា សូមគោរពនិងជូនដំណឹង ដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំនុំទំាងអស់ ថា សាលានឹងបើកវគ្គសិក្សា ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២២-២០២៣ ខាងមុខនេះ។

សាលាសូមស្វាគមន៍ បេក្ខជន បេក្ខនារីទាំងអស់ ដែលព្រះបានត្រាស់ហៅ ហើយប្តេជ្ញាចិត្តចង់អភិវឌ្ឍ ចំណេះដឹងខាងព្រះបន្ទូលដើម្បីបម្រើព្រះ។

សូមកុំស្ទាក់ស្ទើក្នុងការទំនាក់ទំនងមកយើង ឬមានសំនួរបន្ថែម។

Methodist Bible School of Cambodia would like to inform all teachers and churches that school is open new admission for the upcoming academic year 2022-2023.

School welcomes all candidates who have been called by God and are committed to developing a knowledge of the Word to serve God.
Please do not hesitate to contact us or have any further questions.
... See MoreSee Less

សាលាព្រះគម្ពីរមេតូឌីស្ទកម្ពុជា សូមគោរពនិងជូនដំណឹង ដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំនុំទំាងអស់ ថា សាលានឹងបើកវគ្គសិក្សា ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២២-២០២៣ ខាងមុខនេះ។
   
សាលាសូមស្វាគមន៍ បេក្ខជន បេក្ខនារីទាំងអស់ ដែលព្រះបានត្រាស់ហៅ ហើយប្តេជ្ញាចិត្តចង់អភិវឌ្ឍ ចំណេះដឹងខាងព្រះបន្ទូលដើម្បីបម្រើព្រះ។ 

សូមកុំស្ទាក់ស្ទើក្នុងការទំនាក់ទំនងមកយើង ឬមានសំនួរបន្ថែម។ 

Methodist Bible School of Cambodia would like to inform all teachers and churches that school is open new admission for the upcoming academic year 2022-2023. 
   
School welcomes all candidates who have been called by God and are committed to developing a knowledge of the Word to serve God.     
Please do not hesitate to contact us or have any further questions.Image attachment

កុំភ្លេចធ្វើការដែលព្រះហៅអ្នកឲ្យធ្វើ! ... See MoreSee Less

កុំភ្លេចធ្វើការដែលព្រះហៅអ្នកឲ្យធ្វើ!

Comment on Facebook

ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ ពាក្យរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយើងដោយសេរីសម្រាប់ការសប្បាយរបស់យើង ហើយខ្ញុំនឹងតាមអ្នកយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។ ព្រះដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអស់ពីចិត្ត! អាម៉ែន!🙏

អរគុណលោកគ្រូ ហាន គ្រូគង្វាលក្រុមជំនុំមេតូឌីស្ទតាកែវ ដែលបានឧបត្តម្ភ សម្លៀកបំពាក់ក្រុមចម្រៀងឲ្យសាលាគម្ពីរមេតូឌីស្ទ។
Thank you Rev Han pastor of Takeo Methodist church for donated choir gowns for cmbs.
... See MoreSee Less

អរគុណលោកគ្រូ ហាន គ្រូគង្វាលក្រុមជំនុំមេតូឌីស្ទតាកែវ ដែលបានឧបត្តម្ភ សម្លៀកបំពាក់ក្រុមចម្រៀងឲ្យសាលាគម្ពីរមេតូឌីស្ទ។ 
Thank you Rev Han pastor of Takeo Methodist church for donated choir gowns for cmbs.

Comment on Facebook

ញញឹមស្រស់ណាស់❤️🙏

តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំរស់នៅនឿយហត់និងលំបាក? សូមជឿថាទេវកថាអាចដោះស្រាយបាន!👉💌💌👉https://t.me/joinchat/aiiL59TYlac1MjI0

អរគុណអ្នកគ្រូ ស៊ូសាណា ដែលចំណាយពេលវេលាជាង៤ឆ្នាំបម្រើព្រះអង្គ នៅក្នុង សាលាព្រះគម្ពីរមេតូឌីស្ទកម្ពុជា។ Thank you teacher Suzanna for serving the Lord more than 4 year in Cambodian Methodist bible school. May God bless you. ... See MoreSee Less

អរគុណអ្នកគ្រូ ស៊ូសាណា ដែលចំណាយពេលវេលាជាង៤ឆ្នាំបម្រើព្រះអង្គ នៅក្នុង សាលាព្រះគម្ពីរមេតូឌីស្ទកម្ពុជា។                                                 Thank you teacher Suzanna for serving the Lord more than 4 year in Cambodian Methodist bible school. May God bless you.Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

Miss teacher 🥰

Load more